Besta Hi Skor
Malay-English Electronic Dictionary

Features

 • Built-in <Oxford Fajar Advanced Learner’s English-Malay Dictionary>
 • Kamus Perdana for Bahasa Melayu reference
 • Mathematic and Science Dictionary
 • State Geographical Info
 • Malaysian History until year 2007
 • Islamic Scholar
 • National Principles
 • TOEFL Vocabularies
 • Malay Grammar
 • Cross-reference
 • Pronunciation

Kamus yang efektif

 • 100% kamus Oxford Fajar Advanced Learner’s English-Malay & Kamus Perdana Melayu-Inggeris.
 • Kamus Matematik & Sains yang lengkap dengan istilah bidang Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik.
 • Proses penyemakan dengan fungsi rujuk silang dalam masa 1 saat dan input pintar melalui ejaan kata terhampir.
 • Sebutan bersuara bagi kosa kata Inggeris dan Melayu.

Pembelajaran Bahasa yang berkesan

 • Tatabahasa bahasa Melayu untuk panduan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dan gramatis. Disusun berdasarkan kurikulum bahasa Melayu.
 • Kosa Kata TOEFL yang lengkap sebagai rujukan tambahan.
 • Mengandungi maklumat berguna dan informasi kenegaraan merangkumi sejarah Malaysia, tokoh-tokoh Islam, maklumat geografi setiap negeri dan Rukunegara.

Pembelajaran Dialog Pelancongan

 • Dialog pelancongan bahasa asing merangkumi pelbagai situasi.
 • Sebutan bersuara bahasa Inggeris, Cina dan Jepun membantu anda menyebut kata bahasa asing dengan betul.
 • Kosa kata berguna dan kumpulan kata rujukan seperti benda, haiwan, manusia dan banyak lagi.
 • Kamus pengguna membolehkan anda menyimpan perkataan baru dan memastikan anda tidak ketinggalan dalam perkembangan bahasa.

Pengurus Kira-Kira/Kewangan

 • Kalkulator saintifik bagi memudahkan pengiraan kompleks .
 • Formula matematik untuk pembelajaran dan rujukan.
 • Fungsi penukaran unit, matawang, pengurusan simpanan dan akaun.

Pengurus Informasi Peribadi (PIM)

 • Menyusun aktiviti harian kini menjadi lebih mudah dan sistematik dengan fungsi jadual, senarai-untuk-dibuat dan jadual kelas.
 • Maklumat keluarga dan rakan dengan fungsi buku alamat dan dapat dirujuk dengan mudah.
 • Fungsi jam, penggera, kalendar/takwim memudahkan perancangan harian, mingguan mahupun tahunan.
 • Membuat perancangan kini menjadi mudah dengan ciri multifungsinya.

Pembelajaran Multi Rujukan & Rekriasi Minda

 • 7 permainan interaktif untuk menguji minda seperti Jigsaw Puzzle dan banyak lagi. Proses pembelajaran kini lebih santai di samping menajamkan fikiran.

F1
Kamus Oxford Fajar Advanced Learner’s English-Malay Dictionary
Kamus Perdana
Kamus Sains & Matematik
Tatabahasa bahasa Melayu
Kosa Kata TOEFL
Maklumat berguna
Dialog Pelancongan
Perbendaharaan kata berguna
Kamus pengguna
Permainan minda

F2
Memorandum
PC sync
Jadual kelas
Pengetahuan Fizik
Formula Kimia
Pelarasan system
Status memori
Perkhidmatan Pelanggan

F3
Kalkulator
Kalkulator saintifik
Formula Matematik
Pemalar Matematik
Formula Fizik
Pemalar Fizik
Penukaran unit
Penukaran matawang
Pengurusan simpanan
Pengurusan akaun

F4
Senarai untuk dibuat
Kalendar/Takwim
Waktu tempatan
Jadual
Peringatan khas
Peringatan harian
Waktu dunia
Pengira masa dan jam randik

  ^ TOP


Copyright 2006 © Besta DigiTech Pte Ltd. Terms and conditions l Contact Us